כותרת
> C;
1/1
לימודים

בצפון: נסגרו כל הקצוות לקראת פתיחת גני הילדים ביום ראשון

נהריה לימודיםפורסם: 07.05.20 , 08:58ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:

' בימים האחרונים קיימתי סבבי שיח פוריים ומאתגרים בזום עם ראשי הישובים ומנהלי מחלקות החינוך על מנת לסגור פינות וקצוות ולהדק מידע ונהלים לקראת פתיחת מערכת גני הילדים במחוז הצפון .פתרנו שאלות וסוגיות בנושאים כמו הזנה בגני יוח"א ו'ניצנים", מועדוניות משפחתיות וחטיבות צעירות בבתי הספר, חידדנו תובנות, גם בעניין חידוש הפעלת המועדוניות המשפחתיות, התמודדנו עם קשיים ומורכבויות ובשעה טובה , ביום ראשון נתחיל לשמוע שוב מיצהלות של ילדי הגיל הרך, בגניהם, תוך הקפדה יתירה על המיתווה המחייב בדגש על מוגנות, היגיינה סניטציה'.

כך, מנהלת המחוז, ד"ר אורנה שמחון.

מחוז הצפון יפתח בשיא הפעילות

כ 3000 גנים ובהם למעלה

מ 77 אלף ילדים ו 3420 גננות.

כך מוסר דובר המחוז, דויד גורלי.

יצוין כי בהתאם להחלטת הממשלה, החל מיום א' יחלו להפתח, בהדרגה , גני הילדים, בקבוצות של עד 18 תלמידים בקבוצה – 3 ימים פעילות בשבוע לכל קבוצה.

אתמול חזרו הגננות לגני הילדים, כדי להיערך בהתאם למתווה שגובש. כחלק מההיערכות מתבצעת חלוקה לקבוצות משנה, נקבע סדר יום חדש, מותאם לצו השעה ולכללי הבריאות החדשים, והיום ומחר נשלחות הודעות להורים.

הכניסה לגנים מותרות אך ורק לצוותים ולתלמידים, לאחר חתימה על הצהרות בריאות כנדרש, וצוותי הגן מחויבים במסכה בשעת הפעילות בחצר.

במחוז ממשיכים ומקיימים עבודת מטה מקיפה, כדי להניח את התשתית לקראת הצעדים הבאים,

כולל קריאתה של מנהלת המחוז ד"ר אורנה שמחון לכל ראשי הרשויות במגזר הערבי , הדרוזי והבדואי להחזיר את התלמידים למוסדות החינוך, לאלתר ובמלוא ההיקף עפ"י המתווים המחייבים, כדי לא לפגוע ברווחה הנפשית שלהם ובמהלך הלמידה ולאפשר להורים לצאת לשוק העבודה.

במקביל מתקיימת במחוז היערכות מערכתית לקראת שנת הלימודים הבאה.