כותרת
> C;
1/1
מבזקי חדשות

המשרד להגנת הסביבה הוציא הוראות ותנאים קפדניים להמשך פעילות ניקוי שטח מפעל איתנית שבנהריה

נהריה מבזקי חדשותפורסם: 22.05.19 , 11:05ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:

המשרד להגנת הסביבה הוציא הוראות ותנאים קפדניים להמשך פעילות ניקוי שטח מפעל איתנית שבנהריה, על-מנת למנוע פיזור סיבי אסבסט לסביבה; עד כה נוקו 35% משטח המפעל

בהמשך למפגש התושבים שקיימו בחודש מארס המשרד להגנת הסביבה ועיריית נהריה בעיר נהריה, מעדכן המשרד להגנת הסביבה את תושבי נהריה והסביבה והציבור כי ניתן למפעל איתנית היתר מס' 1-0014/2019 לניקוי מקטע נוסף, המהווה 20% נוספים משטח המפעל. עד כה נוקו 35% משטח המפעל. העבודות שבהיתר זה צפויות להמשך כשנה וחצי.

בשטח איתנית נעשות עבודות לפינוי קרקע מזוהמת בפסולת אסבסט, במטרה לנקות את השטח ולהסיר את הפוטנציאל לסיכון הציבור וכן לאפשר בו בעתיד שימושים אחרים. עבודות ניקוי ראשונות בוצעו כבר בשנת 2012 בשטח שמצפון למפעל, בהתאם להיתר שניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה. בסוף שנת 2017 בוצע סקר מלא של שטח המפעל למיפוי ואיתור אזורי הטמנת פסולת אסבסט בשטחו.

המפעל מתקדם באופן מדורג, מצפון לדרום, בביצוע הניקוי במוקדי הזיהום שזוהו בסקר, והיתרים מונפקים על-ידי המשרד לכל מקטע שטח, בהתאם למאפייניו ולהתקדמות.

המשרד להגנת הסביבה מוביל במשך שנים פעולה אקטיבית לניקוי קרקעות הגליל המערבי ובמסגרת זו יזם והוציא לפועל תוכנית מקיפה לפינוי אסבסט בהיקף של 325 מיליון שקל, במימון המדינה ומפעל איתנית. ניקוי קרקעות המפעל הוא אבן דרך משמעותית להסרה מלאה של זיהום האסבסט, המהווה מקור פוטנציאלי לסיכון לציבור.

ההיתר שנתן כעת המשרד להגנת הסביבה, לאחר שבחן את תכנית המפעל דרש השלמות וקיבל אותן, מתייחס לשטח של כ-37 דונם בחלקו המערבי של המפעל. ההיתר כולל תנאים לביצוע הריסה של שלושה מבנים (אשר שימשו בעבר למשרדים ולמעבדות) וכן לניקוי הקרקע באזורים שלפי הסקר שביצעו, הוטמנה בהם פסולת אסבסט, ויש לפנות מהם קרקע מזוהמת.

השטח יחולק לארבעה מקטעים והעבודה תתבצע באופן מדורג מצפון לדרום. בעת העבודה על כל מקטע, הוא יגודר, ותיפרס רשת מתזים להרטבת אזור העבודה לשם צמצום פיזור סיבי אסבסט לסביבה. עוד כולל ההיתר הנחיות לאופן ביצוע פירוק מבני הבטון (והוצאתם כפסולת בניין, ללא גריסה באתר עצמו), סילוק והטמנת הפסולת מהשטח, דרישות לדיגום וחובות דיווח.

בעת מתן היתרים שוקלת הממונה במשרד להגנת הסביבה את תכנית העבודה שמציג מפקח אסבסט פריך וקובעת תנאים בשיקול דעת ובנקיטת זהירות מרבית, על-מנת שהניקוי יבוצע ללא פיזור סיבי אסבסט לסביבה. המשרד להגנת הסביבה מפקח באופן הדוק על ביצוע העבודות והעמידה בתנאי ההיתרים.

לכלל ההיתרים שניתנו למפעל וכן לתוצאות דיגומי האוויר המבוצעים:

https://www.gov.il/he/departments/guides/western_galilee?chapterIndex=2