כותרת
> C;
1/1
נהריה

לראשונה בנהריה: בחירה מבוקרת ופתיחת אזורי רישום לכתות א'

נהריה נהריהפורסם: 27.12.19 , 08:39ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:

חינוך מעל הכל. החל משנת הלימודים הקרובה – תשפ"א, ייפתחו לבחירה מבוקרת אזורי הרישום לכתות א' בעיר נהריה, במסגרת תוכנית מרחבי חינוך – ייחודיות בית ספרית. התוכנית פועלת בהצלחה כיום ב-60 רשויות בישראל ובמסגרתה, פועלים מרחבי חינוך אשר מביאים לידי ביטוי, את החזון החינוכי הרשותי ואת יישומו.

ראש מינהל החינוך בעירייה, אילן וקנין: "כל בית ספר בעיר פיתח ייחודיות בית ספרית, כאשר על בסיס הייחודיות הזו, יוכל כל תלמיד להחליט איזה תחום מתאים לו. המודל מאפשר להורים לבחור את בית הספר שמתאים לילדיהם, זאת בכפוף לבקרה של הרשות המקומית על הבחירה. במסגרת מנגנון הבחירה החדש, כל הורה ירשום שלוש עדיפויות עבור ילדו ומינהלת מרחבי החינוך תעשה מאמץ לשבצו על פי אחת מהן. מנגנון הוויסות לאחר הרישום של כלל התלמידים בעיר, יתבסס על שלושה קריטריונים: מרחק גיאוגרפי, שיקולים מערכתיים ושיקולים פדגוגיים".

במינהל החינוך מציינים כי, התהליך צפוי להביא לשיפור בבתי ספר, באקלים הבית ספרי, שיפור בהישגי תלמידים ובהמשך לשביעות רצון גבוהה יותר ממערכת החינוך הציבורית בעיר, מצד ההורים, הצוות החינוכי והתלמידים.

במסגרת התוכנית הארצית נקבע, כי פתיחת כיתות בבתי הספר היסודיים, מותנית בתקן משרד החינוך ואם ייווצר רישום יתר לבית ספר מסוים, יופעלו מנגנוני הוויסות ובמקרה הצורך תתקיים הגרלה בהתאם להנחיות מנכ"ל המשרד החינוך. בתוכנית נקבע עוד כי הרשות המקומית אינה אחראית על הסעת התלמידים במקרה בו בית הספר שנבחר מרוחק ממקום מגוריו. המוטו המלווה את הבחירה המבוקרת של הורים ותלמידים את בתי הספר הוא הכלל "התלמיד בוחר את בית הספר ולא בית הספר בוחר את תלמידיו".

ראש העיר, רונן מרלי: "יש לנו בנהריה בתי ספר מצוינים, אותם מובילים ומלווים אנשי חינוך והוראה מקצועיים, ערכיים ואיכותיים. התוכנית תאפשר להעצים ולפתח את הצוותים החינוכיים, לשפר את תהליכי ההוראה הלמידה וההערכה, דבר שישפיע על הישגי התלמידים שלנו ועל בניית מעורבות ועשייה קהילתית. אני רוצה להודות למשרד החינוך, לאנשי מינהל החינוך בעירייה ולכלל הצוותים החינוכיים בנהריה שפעלו ליישום התוכנית החשובה".

כדי לסייע להורים בבחירת בית הספר, יתקיימו שלושה ימים פתוחים בימי שישי בין השעות 08:30-10:00 לחשיפת הייחודיות הפדגוגית. ב-3.1.20 בבתי הספר רמז, כצנלסון (09:00) ואביר יעקב, ב-10.1.20 בבתי הספר אוסישקין ואבן שוהם וב-17.1.20 בבתי הספר רמב"ם, בגין, גולדה וויצמן. יש להקפיד על רישום בהתאם לתאריכים שנקבעו ולראשונה הם יתבצע באמצעות אתר האינטרנט העירוני ולא במזכירויות בתי הספר.