כותרת
> C;
1/1
סטיילינג ועיצוב הבית

מה עושים במקרה של נזילת מים בדירה?

נהריה סטיילינג ועיצוב הביתפורסם: 16.02.23 , 08:54ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:

נזקי מים: הגורמים העיקריים וכיצד לטפל בהם

במסגרת עבודתי במשך שנים רבות, מגיעות אליי פניות ותלונות רבות המתייחסות לרטיבות המגיעה מדירת השכן למעלה או מצינור מים ראשי של בניין המגורים אשר עובר לאורך כל הבניין ובין היתר גם בדירה שלכם.

לרוב אנו נתקלים בשכנות טובה בה השכנים אשר מקבלים דיווח אודות רטיבות או עובש משתפים פעולה על מנת לפתור את הבעיה הנמצאת כמובן גם בדירה שלהם עצמם. הם דואגים לתיקון מיידי של הנזילה או איטום ובכך מונעים נזקי מים רחבים יותר לדירה שבבעלותם וכן לדירת השכן (להלן "צד שלישי"). עם קבלת העדכון אודות הנזילה, השכן מלמעלה פונה לחברות ההסדר של חברת הביטוח שלו ודואג לבצע התיקון.

עם זאת חברות ההסדר מטעם חברות הביטוח נמנעות מלפרק ארונות קיר או ארונות מטבח בדירת צד שלישי. חברות ההסדר מטעם חברת הביטוח שולחות צוות לתיקון שאינו מקצועי או לחילופין מגיע לדירת השכן מעל ללא ציוד מקצועי לאיתור הנזילה ומבצעים תיקון על ידי מריחת רובה או סיליקון בלבד וטוענים כי "איתרו" התקלה בדירה מעל, וקובעים בפני השכן מעל כי פתרו את הבעיה. חברת הביטוח גובה מהשכן מעל השתתפות עצמית ועוזבים את הדירה. אבחנה לא מדויקת של הרטיבות החודרת לדירת צד שלישי גורמת לרוב להחמרה בנזקים אצל השכן מעל והשכן מתחת. השכן מעל בטוח שאותרה התקלה והוא ביצע התיקון כפי שאנשי המקצוע של חברת ההסדר קבעו. מים ממשיכים לזרום לדירת צד שלישי וגורמת לרטיבות כלואה ובעיקר מים ממשיכים לזרום לדירת השכן כאשר הנזקים מתרחבים ומתפשטים לשטח גדול יותר. קיימת בעיה בעת שמים ממטבח דירה עליונה זורמים לכיוון ארונות המטבח לדירת צד שלישי למטה וקיימת בעיה גדולה בשל חדירת מים לארונות קיר או ארונות מטבח מעץ שנפגעים מרטיבות ממושכת. אנשי המקצוע מטעם חברת הביטוח שלא איתרו את נזילת המים, נמנעים מלפרק ארונות קיר או ארונות מטבח בשל ביקורת רבה הנוחתת עליהם מחברת הביטוח ובמצב זה הם מבצעים צביעה קלה מסביב לארון וגורמים לשכן למטה נזקי מים גדולים ופגיעה בארון עץ שנפגע קשה מרטיבות מים ממושכת.

מעבר לכך שאנשי המקצוע מטעם חברות הביטוח אינן מאתרים את נזילת המים בזמן, אנו נתקלים עם זאת לצערנו בשכנים שמתנגדים לטפל בבעיה ומשפחות צד שלישי שאצלם הרטיבות והעובש רק מחמירים והטיפול נגרר לתקופות ארוכות כאשר השכנים מעל מנסים להתנער מאחריות על המקרה ואינם מוכנים לשתף פעולה לאיתור הנזילה ומים ממשיכים לזרום לתוך דירת צד שלישי וכל זאת בטענה כי הנזקים בדירת צד שלישי אינן נובעים מנזילת מים פעילה המגיעים ואינן מבצעים כל בדיקה לבחינת הרטיבות והעובש אצל השכנים למטה.

נתקלי במקרים בהם הרטיבות ונזילות המים נמשכו זמן ארוך אשר הוביל להיווצרות עובש במשך מספר שנים. באחד המקרים הגרועים ביותר, נתקלתי בשכנה למעלה ללא פוליסת ביטוח והמקרה נמשך 5 שנים בהם מים זורמים לדירת הניזוקה והשכנים מעל מסרבים לתקן את הנזילה.

במקרה והינכם צד שלישי לשכנים המסרבים לבדוק או לתקן, מומלץ מאוד שלא להמתין כ"כ הרבה זמן של סבל, רטיבות ועובש בדירה על מנת לטפל במקרה.

במקרה כזה, כשהשכן מהדירה מעליכם לא מוכן לתקן נזילת המים שגורמת לכם לנזקים בדירה, מומלץ לזמן שמאי ולבדוק כי השמאי אשר מגיע לדירתכם הינו שמאי חבר איגוד השמאים בישראל. השמאי יערוך עבורכם חוות דעת מפורטת ולאחר מכן יש למנות עו"ד אשר יטפל לכם בתביעה במסגרת "צו עשה" תוך פניה והגשת תלונה למפקחת על הבתים המשותפים בעיר בה אתם מתגוררים.

עם הגשת "צו עשה" בבית המשפט, מחייב השופט בבית המשפט לזמן את השכן מהדירה מעליכם להציג בפניו את כל הממצאים שברשותכם. השופט מעניק לשכן מעל תקופת טיפול ועליו להציג בפני השופט בתום עבודות התיקון הוכחה כי נזילת המים בדירתו תוקנה השכן מעל מציג בפני השופט מסמך בו הינו מציג את רמת הרטיבות כלואה שבדירתו. עליו להציג כי דירתו טופלה ומצע החול יבש וניתן לבצע תיקון בדירה שלכם.


קרדיט תמונה FREEPIK