כותרת
> C;
1/1
לימודים

נהריה , בצפון : בתי ספר בתכנית 'מרום' מקבלים ליווי שמקדם הישגים , משפר הצלחות ואקלים מוסדי וממנף תכניות עבודה מבוססות יעדים

נהריה לימודיםפורסם: 10.11.19 , 15:32ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
'תכנית מרום, שעניינה מעורבות של המשרד לשיפור הישגים ותשתיות בבתי ספר, ממקדת השנה תשומת לב בליווי אינטנסיבי של מוסדות חינוך . התכנית מייצבת את בתי הספר, מקדמת את הישגי התלמידים, משפרת את האקלים הבית ספרי וממנפת תכנית עבודה מבוססת יעדים. גם השנה , מחוז הצפון ימשיך לבצע בקרות ומעקב, לחדד פרקטיקות הוראה ולמידה חדשים, ולהדק , לדייק ולהשחיז את שיתוף הפעולה בין המדריכים הדיסציפלינריים למדריכי המרום כדי להעצים את התכנית ולמנף הישגים , תוצאות והצלחות'.
כך , מנהלת המחוז , ד''ר אורנה שמחון .
כ- 90 בתי ספר בצפון , ומהם גם נהריה , מכלל 643 בתי ספר בישראל שקיבלו בשנת תשע''ט ליווי מקצועי , מסיימים את התכנית בתום תהליך ההתערבות שארך 3 עד 5 שנים , לאחר שהציגו שיפור בפרמטרים המחייבים מוסר דובר המחוז , דויד גורלי
השנה , התש''ף , ממקדת התכנית תשומת לב ב 62 בתי ספר בצפון מכלל 440 בתי ספר ברחבי הארץ : 230 בתי ספר מקבלים ליווי אינטנסיבי, מהם 164 בתי ספר יסודיים, ועוד 210 מקבלים ליווי מתון.
מניתוח סטאטוס הנתונים , התוצאות , ההישגים המשוב והרפלקציות ניתן לעמוד על עוצמת השפעת התכנית, הן במישור הפדגוגי והן בשיפור מדדי האקלים ולהבין כיצד שילוב ידיים ושיתוף פעולה בין יחידות המשרד, המחוז והנהלות בתי הספר, בעידוד גורמי החינוך ברשות , יוצרים סינרגיות ומכפילי כוח ניהוליים ועד כמה המנהלים שנמצאים בתהליך- שבעי רצון ומלאי סיפוק מכך .