כותרת
> C;
1/1
תלמידים ונוער

נהריה , בצפון : הגננות מעידות על שביעות רצון רבה מעבודתן והן בדיעה שההורים והילדים מעריכים אותן

נהריה תלמידים ונוערפורסם: 27.10.19 , 10:12ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
נהריה , בצפון : הגננות מעידות על שביעות רצון רבה מעבודתן והן בדיעה שההורים והילדים מעריכים אותן.תובנות: חשוב לתת תשומת לב לתכנים שמועברים בפיתוח המקצועי, לשפר את מערך הפיתוח המקצועי של הסייעות, ולשפר את תקשוב גני הילדים
'תוצאות מחקר "טאליס" , ראשון מסוגו, שהתקיים ב-2018 בגני הילדים מלמד כי הגננות במחוז הצפון מעידות על שביעות רצון רבה מעבודתן (מעל 95%), הן בדיעה שההורים והילדים מעריכים אותן (כ-98%), רובן המכריע אקדמאיות (95%), כמעט כל הגננות השתתפו בפיתוח מקצועי (96%), בגני הילדים בצפון יש יותר ילדים ביחס למדינות ה-OECD, והגננות חושבות שיש צורך לחדד למידת מיומנויות של המאה ה-21. מסקנות המחקר, מבחינה מעשית, מכוונות לצורך לתת תשומת לב לתכנים שמועברים בפיתוח המקצועי, לשפר את מערך הפיתוח המקצועי של הסייעות, ולשפר את תקשוב גני הילדים , תובנות שילקחו בחשבון מעתה ואילך' .
כך , מנהלת המחוז , ד''ר אורנה שמחון , הבוקר .
המחקר שבין היתר דגם גם נשאלים ונדגמים מצוותי חינוך בגנים מנהריה, התמקד בהון האנושי שבגני הילדים. מישראל השתתפו במחקר צוותים מ-417 גנים, המהווים מדגם ארצי מייצג, והוא כלל שאלונים שהועברו לצוותי החינוך ב-8 מדינות. באמצעות השאלונים נאסף מידע מקיף, שמספק תובנות מרתקות אודות התהליכים החינוכיים שמתרחשים במסגרות החינוך בגיל הרך מוסר דובר המחוז , דויד גורלי
עוד ממצאים מעניינים שעולים מהמחקר:
▪גילאים: בישראל שיעור גבוה של כח אדם מעל גיל 50 (29%, לעומת 19% בממוצע המדינות).
▪הכשרה: מרבית צוותי הגן (77%) הוכשרו לעבודה עם ילדים - בדומה לשיעורן בממוצע המדינות (79%).
▪מספר הילדים: בישראל כ-29 ילדים בגן, בעוד שממוצע המדינות עומד על כ-20.
▪מספר צוותי ההוראה בגנים: כ-5 חברות בצוות, בעוד שממוצע המדינות עומד על כ-7.
▪קביעות: כ-80% מצוות הגן מועסק במשרה עם קביעות, בעוד שממוצע המדינות עומד על 70%.
▪קשר עם ההורים: מרבית צוותי הגן דיווחו שהם מקדמים פרקטיקות לקידום הקשר עם ההורים (90%).
▪פיתוח מקצועי: כשליש (29%) מצוותי הגן הביעו צורך רב בפיתוח מקצועי בנושאים "עבודה עם ילדים עם צרכים מיוחדים" ו"עידוד יצירתיות ופתרון בעיות".
▪הסייעות: רק כשני שלישים מן הסייעות (66%) השתתפו בפעילויות לפיתוח מקצועי.
▪תקשוב: צוותי הגן מדווחים שישנו מחסור בגישה לאינטרנט ולטכנולוגיות דיגיטליות (כ-40%).