כותרת
> C;
1/1
לימודים

נהריה , בצפון : מעודדים בתי ספר לקדם תכניות עבודה מותאמות לתלמידים עולים כדי להיטיב את קליטתם הלימודית והחברתית

נהריה לימודיםפורסם: 06.02.20 , 13:42ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
'מחוז הצפון מעודד את בתי הספר לקדם תכניות עבודה מותאמות לתלמידים עולים - תכניות במישור הלימודי-פדגוגי, ובמישור החברתי-תרבותי. זאת כדי להיטיב את קליטתם הלימודית והחברתית .
בשנת 2020, קליטת עולים חדשים היא עדיין משימה לאומית מהמעלה הראשונה, וקליטת התלמידים במערכת החינוך היא קריטית להשתלבותם.
מערכת החינוך היא הכלי שבידי התלמידים העולים להתערות בחברה הישראלית, לרכוש שפה, להכיר את התרבות, לטעת כאן שורשים ולגבש זהות, יהודית וישראלית' .
כך , מנהלת המחוז , ד''ר אורנה שמחון .
47,118 תלמידים עולים מהם 6600 בצפון ומכלל אלה עשרות רבות מנהריה, מטופלים כיום על ידי האגף לתלמידים עולים. מוצאם מ-135 מדינות שונות, ומהם 11,453 עולים חדשים (פחות משנתיים בארץ) מוסר דובר המחוז , דויד גורלי .
כדי להיטיב את קליטתם, גובשה תכנית רב שנתית שמעניקה סלי קליטה בשלוש זירות:
▪ למידה: הוראת העברית, כיתות אולפן, מגשרים, גננת מומחית בגנים וחומרי למידה מותאמים.
▪ זירה חברתית ורגשית: חונך לעולה, חוג לכל ילד, תנועות נוער, תכנית עוגן להעצמה אישית וחונכות עולים – במסגרת המעורבות החברתית.
▪ זירה תרבותית: דמוקרטיה ישראלית ואקטואליה, מושגים בתולדות הציונות, מעגל השנה, ומורשת יהודית-ישראלית.