כותרת
> C;
1/1
חדשות

בין פיתוח ושימור

נהריה חדשותפורסם: 05.05.21 , 13:37ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:

בין פיתוח ושימור: תוכנית אב חלוצית לשטחים פתוחים בחבל אשר שמטרתה שמירה על הצביון הירוק והחקלאי של הגליל המערבי לצד תחזית הכפלת האוכלוסייה

הוצגה בוועדת היגוי מסכמת

אתמול התקיימה במועצה אזורית מטה אשר ועדת היגוי להצגה מסכמת של תוכנית אב לשטחים פתוחים בחבל אשר - תוכנית חלוצית שפותחה ע"י מועצה אזורית מטה אשר ומועצה מקומית מזרעה בהובלת אשכול רשויות גליל מערבי ובשיתוף גופים שונים בתחומי הגנת הסביבה

3.5.21

התוכנית נועדה להגן על שטחי הגליל המערבי אל מול לחצי הפיתוח על ידי שמירה על צביון גלילי ירוק וחקלאי ועל מרחבי נחל, כמו גם הגדרת פונקציות חינוכיות וערכיות של שימור מורשת למען הדורות הבאים.

לוועדה הגיעו נציגים של גופים שונים השותפים בבניית התוכנית - רשות הטבע והגנים, קק"ל, איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי, רשות ניקוז גליל מערבי ומשרד החקלאות, כמו גם נציגים מרשויות שכנות (נהריה, מעלות, מעלה יוסף, יאנוח ג'ת), כביטוי לעניין הרב שמייצרת התוכנית.

את ועדת ההיגוי פתח יפתח לנדאו, מנהל תחום התכנון באשכול רשויות גליל מערבי המוביל את התוכנית, שתיאר את חזון התוכנית כמגדיר מדיניות ומטרות למען התושבים והדורות הבאים, ואת תהליך העבודה באמצעות כנסי ציבור פתוחים, צוותי עבודה ופגישות פרטניות עם נציגי הישובים של חבל אשר. בתכנית זו הושם דגש על בניית מנגנון ניהול אשר יהיה אחראי ליישום המדיניות בפועל ע"י כל גורמי התכנון במרחב.

יפתח לנדאו: "חבל אשר מכיל בתוכו שטחים טבעיים, שטחים חקלאיים, רשת נחלים משמעותית, מסדרונות אקולוגיים ואתרי טיילות ותיירות. כדי שהגליל המערבי יישאר מרחב פתוח, ירוק, טבעי וכפרי גם כאשר אוכלוסייתו תוכפל, הבנו כי אנו חייבים לגבש מנגנון ניהול אשר יתמודד עם לחצי הבנייה והפיתוח - לא במניעתם אלא בהכוונה ופיקוח תוך גיבוש מדיניות לתכנון וניהול השטחים הפתוחים. שטחים טבעיים וחקלאיים אלו הם נכסי המרחב ומאפייניו, רכיב משמעותי בזהות המרחב והקהילה מקומית, הריאות הירוקות שלנו. התוכנית החלוצית שגיבשנו מטרתה בניית כלי יישומי בשיתוף כלל בעלי העניין והציבור אל מול יוזמות הפיתוח והבנייה."

ראש המועצה האזורית מטה אשר, משה דוידוביץ, אמר: "התוכנית מייצגת את אחת הסוגיות המהותיות והרלבנטיות ביותר לעת הזו. בעקבות הקורונה שביטלה את תיירות החוץ זינקה תיירות הפנים - אנשים גילו את הארץ שלהם ואת האזור שהם גרים בו. בחבל אשר 220 אלף דונם, נופים פראיים וטבעיים שחשוב לשמר ככל הניתן עם לא מעט אתגרים בדרך. לאזור הגליל המערבי פוטנציאל עצום של תיירות- לינה, הסעדה, טיולי טבע. יש חשיבות עליונה לגבש מנגנון מקשר בין כל החלקים בעזרת האשכול שמרכז את פעילות 13 הרשויות במרחב, מנגנון מאחד שיאפשר למנף ולפתח. הדבר החשוב ביותר מבחינתי הוא שהדורות הבאים יוכלו להנות ממה שהטבע העניק לנו. במדינת ישראל הקטנה, אחת הצפופות בעולם אין הרבה אזורים בעלי מסדרונות אקולוגיים כמו הגליל המערבי. במאבק בין פיתוח ושימור, ערך כלכלי דורס ערכי טבע ולנו כמובילי מדיניות ברשויות האג'נדה התכנונית חשובה ביותר."

מנהל מחוז גליל גולן במשרד החקלאות, עמיר אנטלר, אמר: :כיון שזו תוכנית אב ולא סטטוטורית החשיבות היא פיתוח מנגנון ליצירת שותפויות והסכמות למניעת בעיות ביישום. משרד החקלאות חייב להיות מעורב כי חלק גדול מהשטחים הם חקלאיים. אזור הגליל המערבי מאד מאוים ואנחנו חייבים לשמר את המוטיב החקלאי שהוא חלק משמעותי בפרנסת התושבים."

צילום: אשכול רשויות גליל מערבי