כותרת
> C;
1/1
חוק ומשפט

ביטוח אחריות מקצועית – מה הוא מכסה?

נהריה חוק ומשפטפורסם: 04.04.22 , 13:07ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:

כאשר לקוח לא מרוצה תובע על טעות שעשה איש המקצוע, ביטוח אחריות מקצועית יכול לכסות את עלויות ההגנה המשפטית, כולל עלות שכירת עורך דין.

ביטוח אחריות מקצועית מספק כיסוי עבור מקרים רבים, כגון:

 • האשמה ברשלנות – אם העסק שלכם מואשם ברשלנות, למשל אי עמידה בסטנדרטים של הענף, אתם עלולים לעמוד בפני תביעת רשלנות בגין אחריות מקצועית.
  • דוגמה: אדריכל מתכנן מבנה עבור הלקוח, אבל התכנית לא עומדת במפרט של הפרויקט. במקרה שהלקוח יגיש תביעה בה הוא מאשים את האדריכל ברשלנות, ביטוח אחריות מקצועית של האדריכל יוכל לכסות את עלות ההסדר אליו יגיעו שני המתדיינים בסופו של דבר.
 • טעויות פשוטות בעבודה – לפעמים טעות פשוטה יכולה לגרום לאחד הלקוחות להפסד כספי. כאשר לקוח מגיש תביעה בגין טעות שנעשתה על ידי העסק שלכם, ביטוח אחריות מקצועית יוכל לסייע לכם לממן, בין היתר, גם את עלויות ההגנה המשפטית שלכם.
  • דוגמה: רואה חשבון שוגה בהזנת עסקה פיננסית של החברה לגיליון האלקטרוני וגורם לתחזית תקציבית לא מדויקת. כאשר התקציב שמוצג קטן מדי, החברה מתחילה להתחקות אחר הטעות, וכשהיא מגיעה לרואה החשבון, היא מחליטה להגיש נגדו תביעה. ביטוח אחריות מקצועית של רואה החשבון יוכל לכסות את עלות שכירת עורך דין שיגן עליו, וגם את הפשרה שאליה יגיעו הצדדים בסופו של דבר
 • שירותים שלא סופקו – אם העסק שלכם מבטיח לספק שירות ולא מצליח לעמוד בהבטחה זו, הלקוח יכול לתבוע אתכם, במיוחד אם הוא נפגע כספית בגלל השירות שלא סופק.
  • דוגמה: יועץ ניהול מבטיח לעסק שיוכל לשפר את רווחיו עד לתאריך מסוים בשיעור של 20%. כשמגיע המועד, הרווחים אמנם עלו, אבל לא כפי שצפה היועץ. העסק יכול לתבוע את היועץ בגין הבעיות הפיננסיות אליו נקלע בגין הצפי השגוי. ביטוח אחריות מקצועית יוכל לכסות את ההגנה המשפטית של היועץ.
 • החמצת מועדים – להחמצת הדד-ליין על ידי איש המקצוע, עשויות להיות השלכות אדירות על הלקוח. ביטוח אחריות מקצועית מספק הגנה לאיש המקצוע, כאשר הלקוח תובע בגין החמצת הדד-ליין.
  • דוגמה: יועץ מס מחמיץ את המועד האחרון להגשת החזר המס של הלקוח, ורשויות המס קונסות את הלקוח. במקרה זה יכול הלקוח לתבוע את יועץ המס כדי שיחזיר לו את עלות הקנס ששילם. ביטוח אחריות מקצועית של יועץ המס, יוכל לשלם את עלות שכירת עורך הדין וכן את הסכום שבית המשפט ישית עליו כפיצוי ללקוח.

ביטוח אחריות מקצועית – מה אינה מכסה?

ביטוח אחריות מקצועית לא מכסה:

 • פציעות של הלקוח או נזק שנגרם לרכושו.
 • תביעות בגין אפליית עובדים.
 • פציעות של עובדים.
 • כלי רכב המשמשים את העסק.
 • פגיעה ברכוש העסק.
 • מקרים של פגיעה גופנית.

ביטוח אחריות מקצועית – החרגות

ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה את המבוטח במקרים כגון:

 • תביעות בגין אפליה או התעללות בלקוחות.
 • תביעות לכיסוי הוצאות שחורגות מעבר לעלות ההגנה מפני התביעות.
 • תביעות שהוגשו בזמן שהפוליסה כבר לא פעילה או עבור מקרים שהתרחשו לפני רכישת הפוליסה.