כותרת
> C;
1/1
התפתחות אישית

בית הספר אבן שוהם בנהריה מציין את שבוע העלייה לישראל

נהריה התפתחות אישיתפורסם: 06.11.19 , 10:27ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:

מידי שנה מציין בית הספר אבן שוהם את "שבוע העליות", במסגרתו נלמד נושא העליות לארץ באופן מרוכז במסגרת מקצועות הלימוד השונים וכן באמצעות פעילויות חברתיות.

מטרתו של שבוע זה היא ללמד את סיפור עלייתן של הקהילות היהודיות השונות לישראל לאורך השנים ולהנגיש אותו לדור הצעיר, לחזק את תחושת השייכות בקרב התלמידים העולים והעצמתם ולטפח כבוד הדדי והכרה בשונות.

במהלך שבוע העליות התארחו בכתות הורים, סבים וסבתות לתלמידי בית הספר וסיפרו לתלמידי כל כיתה את סיפור עלייתם ארצה.

כל שכבה בבית הספר התמקדה בנושא אחר- חפצים שהגיעו מהגולה, ציור משותף שהתלמידים ציירו מתחושותיהם בעקבות השיח בנושא העלייה, משחקי ילדות מארצות המוצא, עבודות חקר- במסגרתן חקרו התלמידים את סיפור עלייתה של קהילה שונה ומעגלי שיח בכיתות.

שיאו של השבוע המיוחד יתקיים בבוקר שישי כאשר אמהות התלמידים תגענה ללימוד משותף של אימהות וילדיהם בנושא דמותה של רחל אימנו.

רחל אימנו ביקשה להשיב את בניה לגבולם ונענתה בתשובה: "מינעי קולך מבכי ועינייך מדמעה כי יש שכר לפעולתך ושבו בנים לגבולם".

מנהלת בית הספר, גב' בטי בוקריס:

"מדינת ישראל נבנתה על-ידי עולים שהגיעו לארץ טרם הקמתה ולאחריה.

מפעל העלייה הוביל לבניית החברה הישראלית המגוונת ורבת-התרבויות.

רבים בחברה הישראלית הם עולים או בנים ובנות למשפחות עולים, ולהם מורשת משפחתית הנטועה בעלייה לארץ.

בניית חברה רב-תרבותית מבוססת על הכשרת הלבבות לשם קבלת השונה ועל היכרות עם המאפיינים ועם הקודים התרבותיים של קבוצות האוכלוסייה המרכיבות את החברה.

מדי שנה מצטרפים לבית הספר תלמידים עולים ממדינות שונות.

התגייסותם של הצוותים החינוכיים ושל כל באי בית הספר חיונית לשם הצלחת תהליך קליטתם ושילובם בקהילה. קליטה מוצלחת מותנית בהיכרות של התלמידים בביה"ס עם מורשת תרבות המוצא של העולים והערכתה והיא נעשית באמצעות למידה חווייתית, שיתופית ומשמעותית".

צילום באדיבות: בי"ס אבן שוהם 

 

צילום באדיבות: בי"ס אבן שוהם